150 ГОДИНИ БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО В ГРАД СИЛИСТРА
Библиотеката от Освобождението от румънска окупация през 1940 г. до 2000 г.


След сключването на Крайовската спогодба през 1940 г., читалище „Доростол“ предприема стъпки за легализирането си, като акцент на дейността му развитието на библиотеката. В началото на 1941 г., с нарастването на фонда се налага обособяването на два отдела - детски и за възрастни. Според отчета на библиотеката, през 1945 г. тя е притежавала 10 282 броя книги, от които купени през годината - 350 тома. През годината били записани 1737 читатели, а заетата литература - 2615 тома. В помощ на читателите е съставен азбучен заглавен каталог на книгите.
През 1953 г. се извършва реорганизация на библиотечната мрежа. Създадени са окръжни библиотеки, а с решение на читалищното ръководство в Силистра, библиотеката става околийски методичен център. До 1959 г. библиотеката остава в структурата на читалището. С обявяването на окръзите библиотеката става Окръжна библиотека при читалище „Доростол“. По това време библиотеката разполага с библиотечен фонд от 26 хиляди библиотечни единици. Тя се нанася в ново, модерно оборудвано за времето си помещение (днес Държавен архив), и е обявена за образцова. Започва да функционира самостоятелно. Читалнята е на свободен достъп и има осем библиотекари.
В чест на 1300-годишнината от основаването на българската държава, през 1981 г. на библиотеката тържествено е дадено името на първия възрожденски светски писател, родом от Силистра – епископ Партений Павлович и е открито ново помещение на „Детски отдел”. Две години по-късно започва да функционира Филиал №2. По случай своята 25-годишнина , през 1984 г. библиотеката е наградена с орден "Кирил и Методий" І степен. През 1987 г. библиотеката става общинска, с наименование Универсална научна библиотека „Партений Павлович”. През юни 1996 г., с постановление на Министерския съвет, Универсална научна библиотека "Партений Павлович" преминава на централно подчинение и се именува Регионална библиотека "Партений Павлович".
През 1992 г. Общински съвет-Силистра предоставя за ползване на библиотека "Партений Павлович" всички помещения на сградата на читалище "Доростол", а през 1995 г. – част от сградата на ОДЗ "Нарцис", за фондохранилище на библиотеката. С постановление на МС от следващата година, Универсална научна библиотека "Партений Павлович" преминава на централно подчинение и се именува Регионална библиотека "Партений Павлович". По проект пред фондация “Отворено общество” от 1999 г., в отдел „Краезнание” са закупени първите за библиотеката компютър и принтер, а през следващата година Общински съвет- Силистра отпуска на библиотеката средства за автоматизирана библиотечна система. Закупени са шест компютъра, два принтера, един ксерокс и един скенер и стартира автоматизацията на библиотечните процеси.

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си.