ЕФЕКТЪТ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН МАРАТОН "ЧРЕЗ СПОРТ КЪМ ЗНАНИЕ" - III


Днес, организаторът на благотворителната инициатива "ЧРЕЗ СПОРТ КЪМ ЗНАНИЕ" III - Александър Тодоров / Aleksandar Todorov, дари на Регионална библиотека "Партений Павлович" 139 нови заглавия на стойност 2331 лв., колкото е броят на извършените обиколки от участниците в проведения на 12 май благотворителен маратон.
Г-жа Светомира Вачева връчи на организатора и спонсорите поздравителни адреси от името на директора на библиотеката г-жа Даниела Недялкова.

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта