На 19 април, в зала „Диоген Вичев” на Регионална библиотека „Партений Павлович”, дванадесетокласници от Спортно училище „Дръстър” / Спортно училище "Дръстър" проведоха открит урок по литература на тема „Железният светилник”. Под ръководството на госпожа Дорина Пейчева, учениците представиха презентации, свързани с духа, творческия замисъл и героите в Талевата тетралогия.
Ваня Игнатова - старши експерт по български език и литература към РУО – Силистра, която инициира идеята за открития урок извън класната стая, проведе кратка анкета към учениците и ги насърчи към бъдещи литературни изяви.

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта