На 15 април, в зала „Диоген Вичев” на Регионална библиотека „Партений Павлович”, се състоя премиера на най-новата книга на Димитрина Христова „Такъв е животът”. На събитието присъстваха много гости, близки и приятели на авторката.
Директорът на Библиотеката г-жа Даниела Недялкова поздрави авторката - дългогодишен библиотечен специалист, и отбеляза, че разказите, импресиите и есетата, включени в книгата й се отличават с оригинална образност и подчертават нейната творческа самобитност. Г-жа Недялкова подчерта ролята на библиотекарите, като медиатор между човеците, които са писали през хилядолетията и тези, които разгръщат техните страници. Авторката получи поздравителни адреси от д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра и от г-н Ивелин Статев - областен управител на област Силистра.

В момента има 51  гости и няма потребители и в сайта