На 14 март 2019 г., в Драматично- куклен театър, град Силистра се проведе работна среща с г-н Румен Димитров - заместник - министър на културата. Тя бе инициирана от областния управител на област Силистра - г-н Ивелин Статев.
В дискусията участваха г-жа Даниела Недялкова - директор на Регионална библиотека "Партений Павлович", г-жа Мануела Енчева - зам.-директор на Регионална библиотека "Партений Павлович", читалищни дейци и представители на културни институти от Силистра, Дулово и Тутракан.

 

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта