РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ" ПРЕДСТАВИ НОВА УСЛУГА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КА1

На 11 юни, в Регионална библиотека "Петър Стъпов" - град Търговище, се състоя регионална среща по проект "Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки" по Програма Еразъм+, КА1, с бенефициент Фондация "Глобални библиотеки - България" и консорциум от девет регионални библиотеки.
Г-жа Спаска Тарандова - изпълнителен директор на Фондация "Глобални библиотеки - България", представи пред библиотечната колегия от регионите Силистра, Бургас, Пловдив, Добрич, Шумен, Търговище и Разград целите на проекта и библиотечната система на Кралство Нидерлания.
Директорът на Регионална библиотека "Партений Павлович" г-жа Даниела Недялкова, презентира "Жанровите символи като "главни герои" в художествената литература". Въвеждането на еднотипни символи за жанрови определители е адаптираната нова услуга в силистренската библиотека, по аналогия с нидерланската библиотечна система.

В момента има 213  гости и няма потребители и в сайта