MobiDig И СИЛИСТРЕНСКАТА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА

Директорът на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра, Даниела Недялкова, представи резултатите от иновативния проект „E-Portal of memory and living cultural heritage” на международната конференция Mobile Digitizing (mobiledigit.eu). Високият форум е заключителен етап за проект Mobile Digitizing 2017 - 2019 г., който се осъществи с подкрепата на Европейския съюз по Програма Erasmus+.
В конференцията, с работен език английски, взеха участие над 70 представители от различни организации, като водещи световни центрове на книгата и най-големите и стари библиотеки в света, които се занимават със съхранение на редки и ценни издания.
Домакин на конференцията беше българският партньор по проекта - Регионална Народна библиотека „П. Р. Славейков" – Велико Търново.
Сред темите, които се обсъждаха на конференцията, бяха нискобюджетни решения при дигитализирането на книги, документи, фотографии, софтуер и хардуер за цифровизация на културното наследство, добри практики в Европа, научни изследвания в областта на дигитализацията и др.
Конференцията събра заедно български лектори и гости от Австрия (Universitaet Graz), Нидерландия (Stichting de Domijnen), Португалия (Palácio Nacional de Mafra), Хърватия (Zadar), Италия (Fratelli Alinari Istituto di Edizioni Artistiche), Кипър (Deep Camera MRG, RISE Ltd.), Русия(Санкт-Петербургский Государственный институт культуры), Турция( Bartin University), работещи в сферата на дигитализацията, които представиха своите опит и знания пред участниците в събитието. В дискусиите участва и г-н Васил Тончев – системен оператор в Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра.
Представените теми включваха авторски права, метаданни, образованието и обучението на персонала, и как цифровизацията на данните оказва влияние върху живота на хората; въпроси, свързани с подбора на обекти, които да бъдат цифровизирани, съхранението и реставрацията им; управление на активи, достъп до данни, и друти.
Конференцията е доказателство, че мащабният международен проект е постигнал своята основна цел - да систематизира, интегрира и разпространи модерни практики и иновативни обучителни материали със свободен онлайн достъп в областта на дигитализацията на световното културно наследство.

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта