ЮБИЛЕЙНА ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХОРИЗОНТИ ВЧЕРА – ХОРИЗОНТИ ДНЕС”

IMG 20190628 121304Днес Регионална библиотека „Партений Павлович”, проведе юбилейна областна конференция „Хоризонти вчера – хоризонти днес”, посветена на 60-годишнината от началото на експертно-консултантската дейност на Библиотеката. Официални гости на събитието бяха г-н Стоян Бонев – зам.-областен управител на област Силистра, г-жа Цветана Игнатова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности” в община Силистра, г-жа Мария Неделчева - главен експерт в РЕКИЦ и г-н Бюрхан Шевкед – главен експерт в община Дулово.

Преди конференцията, г-жа Даниела Недялкова – директор на Библиотеката и г-н Стоян Бонев – зам.- управител на област Силистра, официално откриха експозицията „Хоризонти вчера – хоризонти днес: Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра и читалищните библиотеки в Силистренска област – партньори в реализиране на националните политики на Министерство на културата и местната власт”. Тя е организирана с посредничеството на Областна администрация Силистра, във връзка с изпълнение на Комуникационна стратегия на Република България за ЕС. Експонираните постери обхващат актуалния профил на 59 активни библиотеки от региона. Обликът на всяка библиотека е придружен с нагледни фотоси от визията и дейността й. Визитките са актуални, с прецизност, отговаряща на изискванията за национални обществени регистри. Секторите са групирани по общини, всеки от седемте в обособен колорит. В единадесет теми е представена многообразната дейност на Регионалната библиотека – от „Библиотечен университет”, свързан с квалификационно обучение за специалността „Библиотекар” до разностранната експертно-консултантска и методическа дейност в област Силистра, многобройните благотворителни инициативи за детско отделение на МБАЛ-Силистра; от национално представените ежегодни форуми и „Срещи с властта” до иновативния „Портал за здравни и транспортни услуги в обаст Силистра”.
Вторият Портал на Библиотеката - уникалният проект на силистренската Библиотека „Портал на паметта и знанието. Маршрути на историческата памет и живото културно наследство”, беше представен с 14 постера. Те очертават виртуални патриотични маршрути в Сърпово, Сребърна и Смилец, Професор Иширково и Професор Ламбриново, Брадвари, Ветрен, Йорданово и Калипетрово, Бабук и Айдемир. За реализацията на този проект, преди седмица Регионална библиотека „Партений Павлович” стана лауреат на Националната награда „Хр. Г. Данов” за „Електронно издание и нови технологии”. В момента Библиотеката развива методически дейности и има за цел да проучи и да публикува е-информация за паметниците и фестивалите във всички селища на област Силистра.
В пленарната сесия, осъществена в рамките на Проект Договор РД 11-00-142/14.05.2019 г. между Министерството на културата и Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра, читалищни библиотекари и специалисти от област Силистра, представиха свои добри практики в 11 доклади и презентации. Участниците в събитието очертаха и дебатираха съвременното състояние на библиотечното дело в региона. В рамките на конференцията имахме и възможността да дискутираме връзката между трансформацията на библиотечните функции и визията за бъдещето на библиотеките в област Силистра.
Г-жа Даниела Недялкова пожела на библиотекарите от областта да запазят високия си дух, да отговорят на предизвикателствата на времето с нови иновативни дейности и да продължат да отдават усилията си за благото на хората в област Силистра.

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта