СИЛИСТРЕНСКО УЧАСТИЕ В XXIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ

Г-жа Даниела Недялкова – директор на Регионална библиотека „Партений Павлович” и г-жа Мануела Енчева – зам.-директор, взеха участие с доклад в XXIX-тата Национална конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация на тема "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето". Те презентираха пред библиотечната колегия темата „С историческа памет към Европейски хоризонти”. С нея представят реализирания модерен и уникален силистренски библиотечен е-продукт „Портал на паметта и знанието” и възможностите за непрекъснат мобилен достъп до информация за паметниците в общината.
От миналия месец Библиотеката стартира дейности по нов проект, финансиран от Министерството на културата - „Хоризонти вчера – хоризонти днес”, който ще събере и ще публикува информация за паметниците и фестивалите и в останалите шест общини на област Силистра. С това и с поредица от други събития, Библиотеката достойно ще отбележи 60-годишнината от началото на експертно-консултантската си дейност на територията на областта.

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта