IMG 20190517 115145Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ НАПРАВИ ПОРЕДНО ЦЕННО КНИЖНО ДАРЕНИЕ НА БИБЛИОТЕКАТА В СИЛИСТРА

По повод Националната библиотечна седмица, Регионална библиотека „Партений Павлович” получи в дар двутомната „Кратка историческа енциклопедия „България във втората световна война (1941-1945)”. Изданието е дело на авторския екип доц. д-р Милен Куманов, д-р Тодор Тодоров и Десислава Костадинова - докторант към БАН. На 9 май - Денят на Европа, по инициатива на г-н Емил Радев - евродепутат и Посланик на библиотеките, научният колектив представи труда си пред варненската публика.


Изданието е трета и последна част от поредицата, планирана като трилогия. „България в Първата световна война (1914-1918)“ бе издадена през 2016 г., с обем над 900 страници. Втората част „България в Балканските войни (1912-1913)“, с обем 1164 страници, беше представена пред силистренската публика на 21 февруари тази година. Поредицата е дело на издателство „Ивис” - град Велико Търново. Предстои трилогията да бъде преведена на английски език.
Енциклопедията „България във Втората световна война (1941-1945)“ се състои от два тома, с общ обем 1616 страници. В началото на първия том авторите са поставили упътване за ползване на материалите, което подпомага читателя да открие по-бързо необходимия му фактологически материал. Изданието съдържа обстоен илюстративен материал, което допринася за високата му историческа стойност. Енциклопедията включва богати енциклопедични сведения за Втората световна война, като акцентът е към събитията в нашата страна. Представени са биографични изследвания за воините и героите от войната, придружени от снимков материал. Приложенията съдържат богат изворов материал - документи и материали за вътрешнополитическия живот и външните отношения на България в периода, описи на българските, съветските, югославските и германските въоръжени сили във войната, опис на българските знамена, пом.-командирите, военните болници на територията на България, писатели, поети и художници – участници в нея, фронтовите театри, таблици с броя на убитите и ранените войници и офицери, съставите на Народния съд и данни за подсъдимите. Направена е и кратка хронология на по-важните събития на Балканите в периода 31 юли 1938 – 10 февр. 1947 г.
Ценната енциклопедична поредица преоткрива много имена и факти от славната военна история на България и допринася за повдигане на патриотичния дух на съвременниците.

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта