СРЕЩИ С ВЛАСТТА В НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА

Днес екип на Регионална библиотека "Партений Павлович" се срещна със заместник-областния управител Илиян Великов. Инициативата е по повод XIV-та Национална библиотечна седмица. Целта е да бъде ангажирано вниманието на обществеността, на законодателната, изпълнителната и местните власти към проблемите на библиотеките, към дейностите и приноса им в съвременните информационни процеси.
Г-жа Даниела Недялкова - директор на библиотеката, представи значимите събития от силистренската програма в Националната библиотечна седмица, постигнатите резултати през 2018 година и изтъкна доброто партньорство на Регионалната библиотека с институциите на национално и местно ниво, както и с „Посланик на библиотеките” в Европейския парламент, г-н Емил Радев.
Г-жа Мануела Енчева - зам.-директор на библиотеката, представи на г-н Великов иновативните проекти "Е-портал на паметта и знанието - маршрути на европейската памет, живото културно наследство и европейските знания" и "Библиотечен портал за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан". Аргументирано доказа, че реализацията им е с уникално висока информационна стойност и е от изключителна полза за населението на област Силистра, както и за туристите в града ни.
Г-жа Светомира Вачева - главен библиотекар, сподели, че през последните четири години силистренската библиотека се е доказала като водещ експертно-консултантски и методичен център за читалищните библиотеки на територията на област Силистра. 72 от тях вече са включени в Националния регистър на обществените библиотеки в Министерство на културата. През 2017-2018 г. квалифицирани експерти от регионалната библиотека успешно са провели обучение за придобиване на професионална квалификация и оценяване с държавен изпит, на първия випуск от дванадесет читалищни библиотекари за професия "Библиотекар III-та степен", по специалност "Библиотекознание".
Зам.-областният управител потвърди ангажираността на областна администрация към конкретните сградни проблеми на силистренската регионална библиотека. Бяха уточнени факти и обмен на документация по темата.
Г-н Илиян Великов сподели за своето пристрастие не само към „книжния рай” на Умберто Еко, но и към впечатляващите дейности и изключителни инициативи на библиотека „Партений Павлович” през последните години.

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта