ПРОГРАМА
НА
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ”
СИЛИСТРА

2-31 май „Буквата ми проговори” – изложба на ученически рисунки от Езикова гимназия „Пейо Яворов”, по проект с Регионална библиотека „Партений Павлович”, I етаж

2-31 май „Европейски хоризонти: Регионална библиотека „Партений Павлович” – от буквата до бинарния код”изложба на постери, I етаж

2-31 май „Автографи в колекциите на Регионална библиотека „Партений Павлович”изложба от фондовете на Библиотеката, II етаж

2-31 май „Регионална библиотека „Партений Павлович” - хранителница на българските писмена” - изложба на книги и библиотечни материали от фондовете на Библиотеката, II етаж

10 май Представяне на целите на НБС и Програмата на Регионална библиотека „Партений Павлович” – пресконференция, зала „Диоген Вичев”: 17:00 ч.

11 май Ден на библиотекаря. Участие в благотворително събитие на РЛК към Български лекарски съюз, град Силистра

12 май „Чрез спорт към знание – 3”: Благотворителен маратон за закупуване на книги за Регионална библиотека „Партений Павлович”, Дунавски парк: 8:00 - 11:00 ч.

13 май „Книгите са само началото… Национална библиотечна седмица, 2019” - открита читалня пред Регионална библиотека „Партений Павлович”: 10:30 - 13:00 ч.

13-17 май „Начална компютърна грамотност 60+” - Образователен курс, Филиал-2

15 май „Ден на отворените врати. Информационна кампания „Ела при нас – чети и се учи!”. „Библиотекар за един час” – доброволци в Библиотеката. Библиотечни екскурзии и презентации за информационните ресурси и услуги на Библиотеката, Регионална библиотека

15 май Участие в дигиталната интерактивна изложба Кирилицата” в рамките на европейския проект „2018 – европейската година на културата” (EYCH2018) в партньорство с Фондация Национална академична библиотечно-информационна система – София, Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”

15 май Творческо писане с изявени ученици от V-VІІ клас. Съвместна инициатива с РУО на МОН, Регионална библиотека

17 май „Шиковското население в Добруджа“ . Представяне книгата на етнолога Йордан Касабов, зала Диоген Вичев: 17:00 ч.

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта