В дните на Европейската цифрова седмица - "ALL DIGITAL WEEK" – 2019, от 25 до 28 март Регионална библиотека "Партений Павлович" – Силистра проведе поредица от интересни презентационни събития в три училища. Екип на Библиотеката представи пред 108 гимназисти в Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров", Природоматематическа гимназия "Св. Климент Охридски" и Езикова гимназия "Пейо Яворов", специално подготвена презентация на тема "ПРЕЗ FAKE - ДЪЛБИНИТЕ НА МРЕЖАТА". В нея се разглеждат вредите, които нанасят на обществото фалшивите новини и начините за противодействие срещу киберпрестъпността. Бяха проведени дискусии по важни за младите хора теми като безопасна комуникация в социалните мрежи, вреди и ползи от видеоигрите и др.

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта