125 ГОДИНИ ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ПЪРВОТО МУЗИКАЛНО СПИСАНИЕ В БЪЛГАРИЯ „КАВАЛ”

Първото музикално списание, издавано в България – "Кавал", е издадено в Силистра на 1 април 1894 г. Изданието вижда бял свят благодарение на възпитаника на Пражката консерватория Карел Махан – педагог, публицист, музикален теоретик, фолклорист и изследовател на българската народна музика, роден в Холице /днес Чехия/, през 1857 г. В младежките си години учи в училището във Високо Мито. Обучава се при чичо си, който е капелмайстор в град Ровне. Известно време е в манастир във Виена. Става капелмайстор на военните оркестри в сръбските градове Петроварадин и Ниш. През 1891 г. пристига в България, където преподава музика в училищата в Силистра, Шумен и Кюстендил. През 1894 г., назначеният за преподавател по пеене в Педагогическото училище чех Карел Махан, създава ученически хор и оркестър, черковен хор, издава учебници по пеене, предназначени за педагогическите училища. В Силистра Карел Махан активно участва и в списването на местния периодичен печат. Тук той печата първото музикално списание в България "Кавал" (1894–1896 г.) и го редактира заедно с Н. Бабачев, а после го печата в Лом и в София. По-късно, заедно с учителите в Педагогическото училище в града М. Синигеров, Н. Кефсизов, редактира и списание "Училищна сбирка" – с шест книжки през 1898 г. От 1900 г. Махан е учител в Педагогическото училище в Кюстендил, където създава четиригласен хор от 100 души, голям струнен и смесен оркестър, и организира певческо дружество, което по късно прераства в хор „Кавал“. Карел Махан е автор на множество статии по проблемите на мелодичните, метричните и хармоничните особености на българската народна песен. Съставя първия български музикален речник, програми и учебници по пеене, за цигулка и китара. Автор е на „Българско капричио“ за пиано и оркестър, оперетата „Хоро“, оркестрови и хорови песни. Вероятно след 1903 г. напуска България и заминава за царска Русия. Работи като преподавател по немски език и музика в Москва, Батуми и Тбилиси, а в края на живота си – в московското радио. Починал през 1923 г. в Русия.

На 14 юни 1980 г. в Силистра - втория ден от VІ-я Събор на крайдунавските градове, след проведената теоретична конференция на тема „Приносът на сп. „Кавал” за популяризиране на народната музикална култура”, е открита паметна плоча в чест на 85-годишнината от излизането на сп. „Кавал”. Тя се намира на ул. "Любен Каравелов" 1.

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта