На 26 март екип на Регионална библиотека "Партений Павлович" участва в откриването на изложбата "140 години Търновска конституция и Учредително Народно събрание" и честването на 20-та годишнина от създаването на Областна администрация - Силистра.
На събитието присъстваха д-р Мария Стойчева - председател на Общински съвет Силистра, д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра, д-р Юксел Ахмед - кмет на Община Дулово, г-н Тодор Тодоров - областен координатор на ГЕРБ, предишни областни управители, представители на институции и много гости.
От името на директора на Библиотеката г-жа Даниела Недялкова, бе връчен поздравителен адрес на г-н Ивелин Статев с пожелания за здраве,благополучие, устрем и воля в името на просперитета на област Силистра.
Областна администрация - Силистра е създадена с Указ №1 от 5 януари 1999 г. на Министерски съвет на Република България , обнародван в Държавен вестник, бр. 2 от 8 януари същата година. С него са утвърдени границите на областта.
Първият областен управител на Силистра е д-р Петко Енчев. След него на поста областен управител са били Петко Добрев, Светлана Великова, д-р Владимир Янков, Николай Димов, Насуф Насуф и Стоян Бонев. Временно изпълняващи длъжността на този пост - Димитър Маринов, Пепа Добрева и Алтимир Адамов.
От 2017 година до настоящия момент областен управител на област Силистра е Ивелин Статев.

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта