ЦИФРОВА СЕДМИЦА В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ”

От 25 до 31 март 2019 г. се провежда 19 европейска седмица „All Digital Week ” - ежегодна кампания за цифрово овластяване, която се провежда в цифрови центрове за компетентност, библиотеки, училища, читалища и нестопански организации в Европа, като ежегодно привлича 100 000 европейци във вълнуващи онлайн и офлайн събития, занимаващи се с цифровата трансформация и нейните ефекти.
Трите основни теми в кампанията през 2019 г. са:
• Насърчаване на медийната грамотност чрез развиване на критично мислене и цифрова грамотност;
• Изграждане на безопасност и доверие в технологиите чрез разработване на умения за киберсигурност;
• Повишаване на пригодността за заетост чрез разработване на подходящи умения за новите дигитални работни места.
Библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Партений Павлович” представиха пред ученици от IX „В” клас на ПГСУАУ „Атанас Буров”, с класен ръководител Сиана Спасова презентация, свързана с комуникациите в социалните мрежи, видеоигрите, фалшивите новини и киберпрестъпленията. Учениците се включиха активно в дискусията по темите, включени в презентацията и споделиха своя опит и наблюдения.

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта