На 18 март екип на Регионална библиотека „Партений Павлович” участва в пресконференция в музей „Долен Дунав“, град Кълъраш, във връзка с Проект: 15.2.1.046, ROBG – 29 „EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra” - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра. По време на пресконференцията бяха представени резултатите от проекта от страна на партньорите: община Силистра (водещ партньор) и музей „Долен Дунав“ (Кълъраш).

В паузата на събитието, екипът на силистренската библиотека, заедно с директора г-жа Даниела Недялкова, посетиха библиотечната колегия на съседния крайдунавски и крайграничен град. Пътят към библиотеката е обозначен с табела, която насочва потенциалния потребител към Дома на книгата в града. В момента малка част от библиотечния фонд на Библиотеката се помещава в Културния център на града, където временно са обособени „Детски кът”, „Отдел за книгозаемане” и „Читалня”. Построена през 1888 г., Къщата Деметриад е сграда, включена в списъка на историческите паметници в Кълъраш, предмет на мащабния проект. Румънските библиотекари споделиха, че по-голямата част от фонда на институцията се съхранява в старата сграда на библиотеката, но понеже сградата се руши и е опасна за работа и посещения,  те предоставят на своите потребители тази възможност да ползват библиотечни услуги. Колегите споделиха и радостта си, че е започнал строеж на нова библиотека за жителите на Кълъраш. Те подариха на екипа на силистренската библиотека оригинални, ръчно направени еко-разделители с мартеници. Г-жа Даниела Недялкова пожела на румънските колеги ползотворна работа  и „До нови срещи!”.

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта