origИЗЛОЖБА „ ЛЕТОПИСЕЦ НА СМУТНИ ВРЕМЕНА”

Регионална библиотека „Партений Павлович” представя изложбата „Летописец на смутни времена”, организирана по повод 90-годишнината от рождението на Вера Мутафчиева

“Благодаря ти, Господи, че ми вдъхна нахалство да пропиша, че ме сподоби с такъв калабалък от измислени  човеци. Радвах им се, сякаш изненадващо ги срещам, вниквах в личността им, ядосвах се, ако разкалят терена. Живот, докрай реален. А аз пък, макар неканена, бях се озовала сред тях и нямаше начин да се отърват от мене.”

Вера Мутафчиева, “Не/бивалици”

Световно признатият български творец Вера Мутафчиева е като един бликащ извор на живота. А изложбата на Библиотеката, посветена на нейната 90-годишнина, е възможност да преоткрием обаянието и светлината на колоса Вера Мутафчиева. И ако някога минеш от там, ти, Пътниче, поспри за миг, пий и утоли жаждата си от този непресъхващ извор…

Вера Мутафчиева е автор на 12 романа, шест монографии, есета, интервюта, публикувани както на български така и на чуждестранни езици. Редактор, съставител, рецензент на дисертации, научен ръководител, издателски рецензент, участник в редколегии, историк – османист и това е само една малка частица от академичния й живот.

„Предречено от Пагане” й отрежда „ролите” на сценарист-филмограф, автор на сценария на известните български филми „Хан Аспарух”, „Величието на Хана”, „Непълнолетие”.

Богатата житейска и творческа биография на талантливия и обичан писател, академик и Доктор Хонорис кауза Вера Мутафчиева, е представена в най-новата изложба на Регионална библиотека - Силистра. Какво още ще научат читателите от нея? Това оставяме като загадка…

vera

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта