Днес Библиотеката получи дар от 13 специализирани издания от г-жа Мария Недялкова. Книгите са свързани с управление на човешките ресурси, банковото дело и финансите. Изданията са на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и съдържат  полезна информация за собствениците и управителите на малък и среден бизнес.

oic2

oic1

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта