Сборникът с доклади „Европейски хоризонти: Библиотеките между буквите и бинарния код” от Националната научна конференция в Силистра, проведена на 8-9 октомври 2018 г. в Европейската година на културното наследство, е израз на способността на Библиотеката да бъде хранилище на знание, но и широко отворена врата към съвременния свят, който изисква иновативност при осъществяване на междукултурния диалог. Дигитализацията на информационните потоци онагледява модерните тенденции както по отношение на носителите на информация, така и по отношение на моделите, свързани с търсене и предоставяне на информация. В този контекст темата на конференцията беше изключително актуална и обвързана с политиката на Европейския съюз, подкрепяща иновациите като израз на творчески дух и залог за по -високи научни постижения, както и като инструмент за насърчаване на интеграцията в многокултурните общества.

Значима поради споделения опит и многоаспектния поглед към темата, конференцията беше и духовен празник за участниците, които обсъждаха възможности и идеи за съвместни бъдещи дейности, за да бъдат реалното и виртуалното; традиционното и модерното органически споени в света на Библиотеката – едно от светлите пространства на знанието, където „миналото среща бъдещето“.

Румяна Лебедова

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта