Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра, реализира през месец октомври 2018 г. Национална научна конференция под мотото „Европейски хоризонти: Библиотеките – между буквите и бинарния код” . Тя се проведе по повод годината на Европейското културно наследство и под егидата на г-н Емил Радев, евродепутат и „Посланик на библиотеките” в Европейския парламент. Участваха водещи имена от българските академични среди и регионалните библиотеки.

Доклади от научната конференция са публикувани в сборник, осъществен с финансовата подкрепа на Фондация „Глобални библиотеки – България”. Изданието на силистренската библиотека съдържа докладите на доц. д-р Венцислав Велев, Кристияна Димчева, доц. д-р Евгения Русинова, Димитър Минев, д-р Николай Тодоров, доц. д-р Илияна Горанова, Ваня Игнатова, д-р инж. Искра Цветанска, доц. д-р Румяна Лебедова, д-р Росица Добрева, доц. д-р Милена Миланова, доц. д-р Тодорка Георгиева, доц. д-р Юлия Савова, докторантите Деница Димитрова, Деница Младенова и Сезер Нихат, доц. д-р Калина Иванова и д-р Иван Александров, Събина Анева, инж. Владимир Стайков, гл. ас. д-р Събина Ефтимова и експозето на Даниела Недялкова - директор на Регионална библиотека "Партений Павлович".

Сезер Нихат за сборника:        

„Сборникът с доклади „Европейски хоризонти: Библиотеките между буквите и бинарния код” на Националната научна конференция в Силистра ми припомни вдъхновяващата енергия и креативност на събитието! Библиотеката в Силистра е градивен и ценен партньор, който за пореден път представи можещ и компетентен професионален облик и доказа, че умее да чертае Европейски хоризонти за българските библиотеки. Научната конференция създаде многопластова интердисциплинарна платформа за размисъл и анализ, а творческите дискусии формираха ползотворни професионални решения, инициативи и проекти.”

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта