РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” ПРЕДСТАВЯ ДВЕ ИЗЛОЖБИ

На 4 февруари Регионална библиотека „Партений Павлович” експонира  изложбите - „120 години от рождението на Ерих Кестнер” и „185 години от рождението на Кузман Шапкарев”

Кузман Шапкарев е български книжовник и фолклорист, един от поборниците за възраждането на българщината в Македония и създател на книгата „Градиво за български език”.

Ерих Кестнер е един от най-четените немскоезични писатели на XX век – лирик, белетрист, сценарист и сатирик, автор на популярни книги за деца. Част от детското му творчество е филмирано. Има много немски награди и отличия.

Изложбите могат да бъдат разгледани от гостите на Силистра и потребителите на Библиотеката до края на месец февруари.

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта