РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ"
ПОЛУЧИ ПОРЕДНОТО КНИЖНО ДАРЕНИЕ ОТ СИЛИСТРЕНСКАТА АВТОРКА ДИМИ БОРИСОВА

            Днес г-жа Дими Борисова дари на Регионална библиотека "Партений Павлович" най-новата си книга с разкази, новели и приказки "Пробуждането на будните".

          Станислав Марашки - председател на Конфедерацията на българските писатели и редактор на изданието, споделя за книгата:

          „Мотивът на излизането от съня в преносния смисъл на тази дума е един от най-вълнуващите мотиви в историята и литературата. Пробуждането от робска летаргия, излизането от мрачния тунел на заблудите след периоди на лутане и безпътица, себеосъзнаването на индивида след преживян личен опит са намирали място в не една творба на литературата, музиката и живописта.

          В книгата на Дими Борисова началото на този катарзис е въплътено в текстове с различна жанрова ориентация, наложено от доминирането на съдържанието над формата, на идеята над жанровата предопределеност. В сборника са намерили място и изпълнение с човеколюбие разкази, и будещи размисъл приказки-притчи, и новели, носещи белезите на сюжетното разгръщане. Като че ли не прагматичният авторски избор, а чисто човешкото чувство е сътворило книга-стенограма на човека, намерил сили за своето разбуждане.”

В момента има 114  гости и няма потребители и в сайта