ЖИВЕЙ И СЕ УЧИ!

Български библиотечни специалисти на обучение
в Кралство Нидерландия

          В OBА  - Обществената библиотека на Амстердам, ми подариха „Седмично меню” на проекта „Живей и се учи!”. Запомнила съм няколко забавни и поучителни статуса от „менюто”: „Не спирай да се самообразоваш! Учи се на занаяти, на градинарство… Не оставяй мозъка си без работа!; „Чети! Не си ти, когато си неук!”

          По същото време сайт сподели, че учени от Йейлския университет са разпространили данни от широкомащабно проучване, според което, четенето понижава депресията и стреса на модерното време, повишава интелигентността и увеличава броя на нервните връзки в мозъка. Четенето отлага и дегенеративните прояви на старостта и Алцхаймер. Според дванадесетгодишните изследвания, четенето не само прояснява ума и прави фантазията ни по-богата, но и удължава живота ни с поне няколко години. Книжната терапия е не само приятна, но и доказано полезна. А двустранното въздействие на четене+учене е със съответно експотенциално отражение върху личността на четящия, независимо от раса и възраст, професия и семейно положение, доходи и удовлетвореност от живота.

             Консорциум от Регионалните библиотеки в Силистра, Благоевград, Видин, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Разград, Търговище и Ямбол, са партньори в обучителната Програма „Знание, умения и иновации  за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки“. Обучителният курс по КА1 „Образователна мобилност за граждани – Проекти за мобилност на персонала в сферата на образованието за възрастни, Програма „Еразъм +”, е на бенефициент Фондация „Глобални библиотеки – България”.

        В първия етап на проекта, в периода 15-19 октомври 2018 година, директори и специалисти от регионалните библиотеки на Силистра, Благоевград, Разград, Търговище и Ямбол, заедно с представител на Фондацията (1), участвахме в обучителен тренинг с многобройни лекции и дискусии, презентации и майсторски работилници. Той се проведе в три обществени библиотеки от Кралство Нидерландия, по покана на г-н Тон ван Влимерен, президент на EBLIDA от 2018 г., директор на обществената библиотека в Утрехт.

         В уводния курс, г-н Влимерен ни представи мащабна картина на холандската библиотечна система – мисия, законодателство, организация, структура, щат, дейности и отговорности (2). 781 броя обществени библиотеки и повече от 2500 училищни предлагат ежегодно 73 милиона книги,  2.8 милиона е-издания и 444.251 аудио книги при впечатляващите 70 милиона физически и 35 милиона е-посещения. С петте законово определени основни роли: стимулиране на четенето / предоставяне на знание и информация  /  насърчаване на ученето / двигател на изкуството и културата / организация на срещи и дебати, ние се запознахме чрез споделения опит на обществените библиотеки в Утрехт, Амстердам, Нивехайн и Кралската библиотека в Хага. Всички библиотечни сайтове на страната са идентични по структура и съдържание, за улеснение на потребителите. От място за книгите, обществените библиотеки се превръщат в място за семействата, за срещи, за социални контакти (3), понеже около 30% от холандците живеят сами. Лице в лице с всеки потребител, по всяко време и от всяко място – само така всеки участва и създава своята библиотека и своя гид за света.

          Но това не става с магическа пръчица!

          Стратегията 2016-2020 и Бизнес планът са създадени на база мащабни социологически проучвания. За Утрехт те са проведени по жилищни райони, таргет групи по възраст, образование, дигитални умения, културен и социален статус. Очертана е цветна панорама на съществуващата ситуация. Създадени са два потока за услуги - субсидирани и платени. Обществените библиотеки в Нидерландия се финансират от общинските власти, които решават дали да създадат или да закрият дадена институция, в зависимост от количеството, качеството и адекватността на дейността й. И така, църковни пространства и жп гари се трансформират в библиотечни културни къщи с театрални пространства и училищни стаи, децата се придвижват по забавни тръбни пързалки между етажите, а в „Кафенето на мама” се разисква здравословното хранене.

          Но за да се създаде и съществува тази библиотечна „Къща за цивилизация”, са необходими и нови роли и компетентности на щатния състав – проектни лидери, куратори, журналисти, фасилитатори и икономисти. Един директор, двама мениджъри и 13 библиотекари си партнират с над 270 доброволци за библиотечните услуги в Утрехт. 225 бройки щат през 1995 година са трансформирани в 115 броя през 2016 година. Екипност, взаимозаменяемост, психотестове, хармоничност - всички участници са ориентирани към общите резултати, а тези с „тефаловото покритие” просто си отиват. Общината в Утрехт, отдавайки дължимото на видимите библиотечни успехи, е предоставила и в момента реконструира огромната бивша поща за нова сграда на Библиотеката (4).

          В NBD Biblion (5) в град Зутермеер ни демонстрираха забележителна организация и впечатляващи резултати за еднократна обработка и класифициране за многократно потребление чрез Националния колектор за координация, постиздателска систематизирана и автоматизирана обработка на книгите и некнижните издания, комплектувани от обществените библиотеки в Нидерландия. По техен пример, в Регионална библиотека „Партений Павлович” - Силистра вече стартирахме процес за въвеждане на еднотипни жанрови определители  (6) - стикери със забавни символи, позиционирани на гръбчето на всяка книга на стелажа с художествена литература, които ориентират бързия избор на читателя. Определителите получихме с любезното съдействие на силистренеца Димитър Русков, колега от Столичната библиотека на Амстердам.       

          Екипът ни беше впечатлен от националната политика за опазването на фондовете, въведените RFID технологии, „умните” библиотеки, успешните модели за мениджмънт и за партньорство между библиотеките, местните власти, политиците и бизнеса и най-вече полезната, многоаспектна и ефективна дейност с доброволци.

          В ОВА - Столичната библиотека на Кралство Нидерландия  в град Амстердам са създали перфектната медиа - библиотечна среда за опосредствено въздействие между книга и читател, между глобалната информация и реципиента, между модерния дигитален свят и човека от новото хилядолетие. Ръководството на Библиотеката е постигнало хармоничен синтез между класически и нови библиотечни дейности с различни възрастови групи и интериора  - между архитектурния структурализъм и модерния минимализъм (7).  Всички те, съчетани с дружелюбно и грижовно внимание към читателите (8) , потребителите на информация и посетителите. Атрактивната концепция е създала една притегателна Вавилонска кула за информация, знания, образование през целия живот, социална комуникация и неформално образование, здравословен живот, училище и университет, творческа лаборатория, театър и медии, партньорски дейности и много други функционалности.

          Амстердам ни показа отлична резултатност в дейностите по неформалното образование в библиотеките. Седмичното меню стартира с началния „Час при библиотекаря” на петия етаж, следват „Читателски клуб” или „Научи холандски език в OBА с учителя Марвин”. Всеки ден се провеждат езикови курсове,  часове за електронно правителство, програми по смятане и езикова грамотност. Най-впечатляващата дейност в Библиотеката е подготовката за изпита по интеграция и държавния изпит по холандски език. Във всеки от 27-те филиала на OBА има отдели „Живей и се учи”, ориентирани към имигранти, бежанци, безработни, бездомни, млади бедни семейства и неграмотни холандци - за всеки, който желае да се интегрира в холандското общество.

          В Нивехайм бяхме респектирани от внушителния космически профил на библиотечната сграда (9). Дейностите бяха не по-малко впечатляващи. Имахме удоволствието да създадем сами свой робот -художник от пластмасова чаша, флумастри, батерия и стартер/мотор, да творим на 3D принтер, да „посвирим” на банан и да се състезаваме с роботи (10). Колегите ни представиха и дейността в малък филиал, отдалечен на 15 км. Пътешествахме в тандем-велосипеди с холандските колеги (11) , сред огромен парк със защитени птици, езера и вятърни мелници. В характерната за Нидерландия мултифункционална сграда, в центъра на селцето съжителстваха библиотека и аптека, ресторант и полиция, беше оживено и динамично.

          Достолепната Кралска библиотека в Хага ни посрещна с впечатляващите си съкровища и с модерността си. Тя съхранява културно-историческото писмено наследство на Нидерландия и е единствената, която дигитализира съхранените книжовни богатства и създава електронни архиви (12). Освен класическа библиотека, Националната библиотека приема предизвикателствата на времето и създава нови програми и продукти - тя е център за експертиза и обработка, но и за иновации. Имахме възможността да получим достъп от високо ниво в Кралската библиотека и да се докоснем до ценни издания, свързани с българското Възраждане.

          След приключване на мобилността по обучителната Програма „Знание, умения и иновации  за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки“ и сертифициране (13), през 2019 година ще бъдат предприети стъпки за интегриране на натрупаните в рамките на проекта компетенции и опит в бъдещото развитие на всеки член на консорциума.
В заключителната фаза на проекта регионалните библиотеки ще поемат и инициатива за актуализиране на своите стратегически планове по отношение на управлението, партньорствата, иновациите, брандинга и връзките с обществеността.

          Новите пътища откриват нови европейски хоризонти пред обществените библиотеки в България!

ДАНИЕЛА НЕДЯЛКОВА


Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра

 Публикувано в списание „ББИА онлайн”, бр.6, 2018 г.

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта