РАБОТНО ВРЕМЕ С ЧИТАТЕЛИ

 ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

8:00 – 18:00 часа

Отдел „Регистрация”
Отдел „Книгозаемане”
„Детски отдел”
„Справочно-информационен център и читалня”
„Справочно-библиографски отдел” и „Краезнание”
Комплексен отдел „Изкуство”
Читалня „Текуща периодика”

9:00 – 18:00 часа

„Филиал-2” - ул. „Ал. Стамболийски” № 8

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЦИНФЕКЦИИ:

10:00 – 10:15
13:00 – 13:30
15:00 – 15:15

ДНИ НА ПРОФИЛАКТИКА - 2021 ГОДИНА:

1 февруари, 1 март, 1 април, 1 юни, 1 юли, 2 август,
1 септември, 1 октомври, 1 ноември и 1 декември

В момента има 309  гости и няма потребители и в сайта