Подем : (1940 - 1944) Вестник за национална култура. Орган на  Общогражданския комитет за културното повдигане на Силистра. Гл. ред. Драгомир М. Божинов. Ред. к-т Силистра, п-ца Свободна Добруджа. От 21 подзагл. Орган на Общогражданския комитет за културно и стопанско повдигане на Силистра. От 53 дир. Драгомир Д. Божинов (до бр.73), ред. Симеон Пармаков.
Пробуда : (1930 - 1933; 1937) Ред. Марко Илиев. Силистра, п-ца Прогресул. Бр 1: П р а в д а. От І 2 загл. П р о б у д а. От ІІ подзагл. Седмичен вестник за политика и обществени знания. От ІІІ подзагл. Седмичен вестник за политика, стопанство и култура. ІV - Седмичен независим вестник. От І 2 гл. и отг. ред. Недялко Атанасов, собственик Илия Божанов.
Свободна България : (1886 - 1887; 1891) Политически и научно-литературен вестник. Излиза всяка събота. Изд. Дружината "Свободна България". Ред.-отг. Д. Д. Бъчваров. Силистра, п-ца П. Л. Арнаудов. От ІІ 6 ред. Д. Д. Бъчваров (от ІІ 7 отг.) и Васил Ив.Велчев (ІІ  6 отг.); от ІІІ ред. Д. Д. Бъчваров. От ІІ 6 излиза в Русе, от ІІ   7 в София.  Между 21 авг. 1887 и ян. 1891 не излиза.
Свободна Добруджа :(1926 - 1932; 1934) Седмичен вестник за национални въпроси. Гл. ред. д-р П. Вичев. София, п-ца Съгласие. 
Светлина : (1934; 1940) Независим седмичник. Урежда ред. к-т. Отг. ред. В. Великов. Силистра, п-ца Прогрес. Мото: Винаги обективен, всякога справедлив. Прогресивен антифашистки вестник на левицата в добруджанското освободително движение.
Вила : (1887) Вестник за политика и новини. Ще излиза два пъти в месеца: на 1 и 15 число. Ред.-отг. Стефан С. Бъчеваров. Силистра, п-ца на П. Л. Арнаудов.
Време : (1885) Вестник за новини, книжевност и литература. Излиза всяка събота. Ред.-изд. Д. Д. Бъчеваров. Силистра, п-ца П. Л. Арнаудов.
Архив : (1932) Орган на Българското общество гр. Силистра. Полумесечно списание. Гл. ред. Матей Рибаров. Урежда ред. к-т Силистра, п-ца Прогресул. Печата се и в п-ца Дуростор. Текст и на рум.ез.
Дели-Орман : (1894) Вестник за политика и литература. Вестникът ще излазя веднъж в седмицата. Ред.- отг. Симеон Ханджиев. Силистра, п-ца на М. Д. Иванова.
Делиорманска трибуна : (1909) Седмичен информационен вестник. Списва се от ред. к-т. Силистра, п-ца П. Д. Армянов. Ред. Д. Кълвачев
Детска радост : (1906) Детско илюстровано списание. Излиза всеки месец, освен през юли и август. Уреждат: д-р Д. Аврамов и Д. Тончев. Силистра
Доростол : (1894) Вестник за политика. Издава Клубът на Народната партия в гр.Силистра. Излиза в неопределени дни, според времето и нуждите. Ред.-отг. Ангел М. Сърмаджиев. Силистра, п-ца П. Армянов.
Дума : (1930) Вестник за политика и обществени знания. Дир.-стоп. Марко Илиев. Излиза под ръководството на ред. к-т Силистра, типогр. Прогресул. От 2 подзагл. Защитник на българското малцинство.
Изгрев : (1934) Месечно списание за литература и наука. Отг. ред. Д. Петров. Силистра, п-ца Прогрес. Със символистични тенденции. Помества статии, разкази, стихове и хумор.
Кавал : (1894 - 1895; 1901 - 1902) Музикален вестник. Излиза 2 пъти месечно. Отг.ред. К. А. Махан и Н. Бабачев. Силистра, п-ца М. Д. Иванова.
Мизия : (1912) Седмичен независим вестник. Ред. Живко Ж. Живков. Силистра, п-ца Д. Иванов. От 4 стоп. Янко Георгиев. Печата се и в п-ца П. Д. Армянов.
Народно училище : (1886) Педагогически вестник. Ще излиза засега 2 пъти в месеца, на всяко 1 и 15 число. Уред. Н. Маринополский. Отг. Стоян Г. Варимезов. Силистра, п-ца П. Л. Арнаудов.
Справедливост : (1906) Вестник за политика, наука и стопанство. Излиза веднъж седмично. Ред.-стоп. В. Патронов. Силистра, п-ца Д.Иванов. Печата се и в п-ца П. Армянов
Училищна сбирка : (1898) Списание за учители и ученици. Излиза всеки учебен месец. Ред.: Н. Кефсизов, К. Махан, М. Синигерски (отг. ред.) и Ив. Миланов. Силистра, п-ца Д. Иванов. От 4 ред.: Н. Кефсизов, М. Синигерски и Ив. Миланов.
   
МЕСТНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ са уникална част от писменото културно-историческо наследство на град Силистра и Добруджанския край. Дигитална библиотека е-Силистра съдържа копия на съхраняваните в други библиотеки, архиви и музеи в България и Румъния вестници и списания, издадени в Силистренския край в периода 1885-1940 г. Периодичните издания са издирени и сканирани по проект „Историческа памет”.  Дейностите са продължени с проект „Силистра е-достъпна”.  Електронното издание е реализирано по проект „Достойно минало – европейско бъдеще: 150 години библиотечно дело в Силистренския край”, Договор РД 11-06-348/12.10.2020 между Министерство на културата и Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра.

ИДЕЯ
След подписването на Крайовската спогодба през 1940 г. между България и Румъния, с която Южна Добруджа се възвръща към България, румънската гражданска и военна администрация изнася почти всички архивни документални материали, както и повечето периодични издания, печатани в региона по това време. Тази документална празнина създава много пречки както пред изследователите на периода на румънското управление, така и пред гражданите на Силистра и областта, свързани с всички области на живота (съдебна система, кадастър, граждански регистри т. н.).

ЦЕЛИ
Заличаване на белите петна в историческата и документалната памет на регион Силистра през периода 1878-1940 г. и улесняване достъпа на потребителите (граждани и изследователи) до документалната база.

РЕЗУЛТАТИ
Издирени и репродуцирани са периодични издания, издавани в Силистренска област в периода 1878-1940 г. Направен е обстоен прочит, библиографско описание и аналитична обработка, придружена с препоръчителни читателски анотации на набавените документи. Издаден е своден каталог „Документи и периодични издания 1878-1940 г.”, който съдържа библиографски описания на източниците и тяхното местонахождение, списък на набавените копия /вестници и списания/, списък на липсващите периодични издания с неустановено местонахождение, списък на съкращенията, именен показалец, географски показалец, показалец на печатниците и др. Създадена е дигитална библиотека „Силистра е-достъпна”. В нея текущо се публикуват обработените дигитализирани периодични издания.

МЕТОДИКА НА ДИГИТАЛИЗИРАНЕ
Извършено е ксерокопиране, сканиране и фотозаснемане на периодичните издания /от различни екипи в България и Румъния/, а копията са обработени чрез форматиране и компресиране  в JPEG формат. Снимките са въведени в PDF/A файл (което позволява търсене по дума в документ).

МЕТОДИКА НА ПОЛЗВАНЕ
Дигиталната библиотека представя печатното културно-историческо наследство на Силистра и Добруджа в публичен дигитален архив с неограничен интернет достъп.

Е-библиотеката осигурява достъп на потребителите до пълнотекстови масиви на вестници, списания, бюлетини, единични и юбилейни листове. Заглавията на периодичните издания са подредени в азбучен ред и са придружени с аналитично библиографско описание. Мащабът на страниците може да бъде избран от потребителя. В документите може да бъде извършвано търсене по дума. Документите /отделни броеве на периодични издания/, могат да бъдат изтегляни и принтирани.

Дигиталната библиотека е предназначена за широк кръг български и чуждестранни потребители – историци, краеведи и изследователи, ученици и студенти, граждани.

Оригиналите на настоящите документи се намират във фондовете на Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”в гр. София, библиотеката на  Академията на Румъния в Букурещ и др.

За повече информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В момента има 221  гости и няма потребители и в сайта

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си.